Dersom en har lengre meldinger som gjerne inneholde mange lenker, kan det fort bli uryddig.
Ved å bruke en "markdown" funksjonen "Lenker på ord" vil lenkene se langt bedre ut i Verji.

Formatet for lenker på ord er:
[tekst som skal vises](Internett lenke)

Dersom du vil se forskjellen med og uten "markdown" kan du kopier tekstene nedenfor og lime inn i sende feltet i Verji.

https://www.rosberg.no/videoinstruksjoner?wix-vod-video-id=fc022304dec44ab8a44d6c41d2e671ca&wix-vod-comp-id=comp-ksa3s2p9


[Ta i bruk Verji](https://www.rosberg.no/videoinstruksjoner?wix-vod-video-id=fc022304dec44ab8a44d6c41d2e671ca&wix-vod-comp-id=comp-ksa3s2p9)

Stikkord:

Markdown, avanserte lenker, lange lenker, lenke på ord