Hvordan legge til og bruke Nøkkelord i Verji


Slik legger du til dine nøkkelord og hva som skjer når det har blitt gjort.

  1. Klikk på navnet ditt i Verji.
  2. Klikk på alle innstillinger 
  3. Klikk du på varsler.
  4. Aktiver varsler for denne konto må være på.
  5. Klikk på Nøkkelord
  6. Skriv inn nøkkelord som du ønsker ekstra varsling på separert med komma.

Når noen skriver en melding som inneholder ett eller flere av nøkkelordene du har lagt inn vil dette føre til at person eller rom som inne holder nøkkelordet vil merkes med rødt og du vil få varsel om dette.


Selve teksten vil komme med rød skrift slik at den er lett å finne i en lengre samtale.


Nøkkelord, varsler, fremheve, viktig melding,