Hva brukes portalen til?


Portalen benyttes til å se status over opprettede brukere.
Her kan du også endre på invitasjoner og re-invitere.

  1. Trykk på navnet ditt øverst i venstre hjørne
  2. I menyen velger du "Portal"
  3. Velg firmaet du skal gjøre endringen for
    Enkelte brukere har flere firmatilknytninger

Man kommer da inn på startsiden på portalen.

Her får man ulike funksjoner man kan navigere seg videre til


  1. Company
  2. Invitations
  3. Extensions
Stikkord:
Portal    invitasjon    re invitere    opprette    reinvitere    aktivere    aktivert    status