Hvordan opprette/invitere en ny bruker inn på Verji


Når du skal opprette/invitere en kunde/klient innpå Verji er det viktig at du har riktig informasjon fra den personen du skal invitere.
Vi anbefaler at du har informert vedkommende på forhånd, at de vil motta en invitasjon til Verji.
Vi har laget et e-post forslag som du kan sende til dem i forkant. https://www.rosberg.no/dokumenter


Fremgangsmåte

 1. Gå inn i ditt administrasjons rom (Skriv "administrasjon" i filter boksen).
 2. Legg inn e-postadresse til den personen du skal invitere. Det er viktig at denne er korrekt da det er til denne invitasjonse-post sendes til.
 3. Legg inn fullt navn på brukeren, dette benyttes til å opprette et unikt brukernavn i Verji og bør derfor kun bestå av fornavn og etternavn.
 4. Legg inn mobilnummer til brukeren du skal invitere, dette er frivillig men vi anbefaler på det sterkeste at dette legges inn da dette går på at en får autentisert brukeren på en sikker måte.
 5. Velg om brukeren skal motta SMS med autentiseringskode i tillegg til på e-post. Vi anbefaler på det sterkeste at dette står på for alle klienter da det er en del av sikker autentisering.
 6. Velg om det skal være en standard bruker (dine klienter) eller en administrator (dine ansatte). Standard brukere er gratis å invitere, for administratorer påløper det kostnader i henhold til din avtale med Rosberg AS.
 7. Du kan også legge inn en velkomstmelding som den inviterte får se i invitasjonse-posten, ikke skriv noe sensitivt her da det sendes ukryptert til mottakeren.
  Dette kan for eksempel være "Vi skal nå benytte Verji til å kommunisere kryptert i henhold til GDPR lovgivingen".
 8. Trykk  Opprett  knappen når du har dobbeltsjekket at alt er korrekt.


Respons fra invitasjons appen

Det skal umiddelbart komme en melding fra Verji CompanyBot som sier "Processing, please wait...", deretter kommer en del statusmeldinger, det du trenger å følge med på er følgende:


 • Success
  Alt er i orden, brukeren er opprettet og invitasjon sendt.
 • A user is already registered with email ...
  Denne brukeren var allerede inne på løsningen, det ble opprettet et direktemeldingsrom med brukeren.
 • UserId "olanormann" is already occupied.
  Brukernavnet er opptatt, du må endre noe i navnet på brukeren, gjerne legge til eller fjerne mellomnavn for å gjøre dette unikt. Husk at dette blir brukernavnet så det bør være noe som er fornuftig for den som blir invitert. 


Stikkord:
Legg til bruker inviter invitere lage bruker ny bruker Verji bruker Verji-bruker