Hvordan fjerne bruker fra Person


  1. Marker personkontakten i menyen til venstre
  2. Trykk på (i) øverst til høyre
  3. Trykk på x personer
  4. Trykk på brukeren
  5. Trykk spark ut


Stikkord:
Spark ut    Fjerne    Ta bort    Sluttet    Avsluttet    Ikke tilgang