På brukeravatarene er det en statusindikator som viser om brukeren er pålogget eller ikke.


Funksjonaliteten på denne er under arbeid, og det er planlagt ytterliggere indikering, for eksempel "Opptatt"