Unable to decrypt


Det kan være følgende grunner til at meldinger ikke kan dekrypteres, noe som oftest skjer for dem som aktiverer sin bruker på mobil:
  • Dette kan skje dersom meldinger er sendt til deg før du ble invitert.
  • At du har vært innlogget på flere enheter og ikke fått delt krypteringsnøkkel mellom enhetene.
  • At du ikke har vært innlogget via PC og fått opprettet et krypteringsnøkkel-lager.


Løsningen når meldinger ikke kan dekrypteres i mobilapp kan være å logge seg inn med nettleser slik at krypteringsnøkkel-lager opprettes der.
Dette da telefoner ofte blokkerer denne funksjonen, dette er noe vi jobber med å for å unngå i fremtidige løsninger.

Man må være helt ute av mobilappen, utlogget for at oppdatering av krypteringsnøkler skal oppdateres automatisk, mobilappen vil da hente disse automatisk når mobilappen starter på nytt.Stikkord:

Dekrypter    dekryptere    unable    vises ikke    melding fil    kryptering    nøkkel    mobil pc