I Verji kan man endre tillatelser en bruker skal kunne utføre i et rom.
For å kunne endre disse tillatelsene må man være administrator i rommet du vil endre innstillingene i.
Du setter rollen som man må være for å kunne utføre handlingen.

F.eks:
Dersom du ønsker at det er kun administrator som skal kunne invitere i rommet, må tillatelsen for "invitere brukere" stå som rollen "administrator".


 • Forvalgt rolle
  • Alle nye brukere som inviteres inn i et rom får denne tildelte rollen.
  • Basert på dine valg under, endres tillatelsene for hva brukerne kan utføre i rommet.

 • Send meldinger
  • Hvilken tillatelse som kreves for å sende meldinger.
 • Inviter brukere
  • Rollen som kreves for å invitere nye brukere inn i rommet.
 • Endre innstillinger
  • Rollen som kreves for å endre innstillinger i rommet.
 • Spark ut brukere
  • Rollen som kreves for å sparke ut brukere fra rommet. En bruker som er sparket ut kan inviteres inn igjen i rommet av deltakere som er autorisert til å invitere brukere.
 • Utesteng brukere
  • Rollen som kreves for å utestenge brukere fra et rom. En utestengt bruker kan kun inviteres tilbake fra den som har utestengt brukeren.
 • Slette meldinger
  • Rollen som kreves for å slette meldinger.
 • Varsle alle
  • Rollen som kreves for å varsle spesielt om en melding. Ved å starte en melding med «@room» vil alle i rommet bli varslet spesielt om denne meldingen. På individuelle innstillinger er det et valg for å deaktivere slike varsler.
 • Endre rommets Avatar
  • Rollen som kreves for å endre rommets avatar.
 • Endre rommets navn
  • Rollen som kreves for å endre rommets navn.
 • Endre tillatelser
  • Rollen som kreves for å endre innstillinger i rommet.
 • Endre samtaletema
  • Rollen som kreves for å endre samtaletema i rommet.

Stikkord:

Rolle    Customer    Admin    Standard    Moderator    tillate    rommene