Følg disse stegene:
  1. Klikk på visningsnavnet ditt øverst til venstre på skjermen
  2. Klikk på "Alle innstillinger"
  3. Klikk på "Brukervalg" 
    Under overskriften "Komposør" skru av eller på: "Use Ctrl + Enter to send a message"
    Velger du "Av" sendes meldinger om du bare benytter Enter

Se en kort video her.


Stikkord:
sendevalg    linjeskift    sende    sendt