Sjekk med den som inviterte deg at du er invitert med riktig telefonnummer.